İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Chairman and Managing Director
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Chief Executive Officer (CEO)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketing Director
marknadsföringschef
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Sales Manager
försäljningschef
Satış departmanından sorumlu çalışan
Client Services Manager
kundservicechef
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personnel Director
personalchef
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Human Resources Manager
personalchef
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
kontorschef
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Company Secretary
chefskamrer
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Chief Accountant
ekonomichef
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Technical Director
IT-chef
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Research and Development Manager
forsknings- och utvecklingschef
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Production Director
produktionschef
Üretimden sorumlu çalışan
Factory Manager
fabrikschef
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan