İspanyolca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Chairman and Managing Director
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Chief Executive Officer (CEO)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketing Director
Director de mercadeo
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Sales Manager
Director de ventas
Satış departmanından sorumlu çalışan
Client Services Manager
Director de atención al cliente
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personnel Director
Director de personal
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Human Resources Manager
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
Director / Gerente
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Company Secretary
Secretario de la Sociedad
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Chief Accountant
Contador principal
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Technical Director
Director de informática
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Research and Development Manager
Director de investigación y desarrollo
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Production Director
Director de producción
Üretimden sorumlu çalışan
Factory Manager
Director de fábrica
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan