Hintçe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Chairman and Managing Director
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Chief Executive Officer (CEO)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketing Director
विक्रय निर्देशक
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Sales Manager
विक्री प्रबंधक
Satış departmanından sorumlu çalışan
Client Services Manager
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personnel Director
मानव संसाधन निर्वाहक
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Human Resources Manager
मानव संसाधन निर्वाहक
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
निर्वाहक
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Company Secretary
कंपनी सचिव
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Chief Accountant
मुख्य लेखापाल
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Technical Director
तकनीकि अधिकारी
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Research and Development Manager
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Production Director
उत्पादन निर्देशक
Üretimden sorumlu çalışan
Factory Manager
कारखाने का निर्वाहक
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan