Çince | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Chairman and Managing Director
主席兼总裁
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Chief Executive Officer (CEO)
首席执行官
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketing Director
营销总监
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Sales Manager
销售总监
Satış departmanından sorumlu çalışan
Client Services Manager
客户服务经理
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personnel Director
人事总监
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Human Resources Manager
人力资源经理
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
办公室经理
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Company Secretary
公司秘书
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Chief Accountant
总会计师
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Technical Director
技术总监
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Research and Development Manager
研发经理
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Production Director
生产总监
Üretimden sorumlu çalışan
Factory Manager
工厂经理
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan