Türkçe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
विक्रय निर्देशक
Pazarlama Direktörü
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
विक्री प्रबंधक
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Satış departmanından sorumlu çalışan
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
मानव संसाधन निर्वाहक
Personel Müdürü
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
मानव संसाधन निर्वाहक
İnsan Kaynakları Müdürü
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
निर्वाहक
Ofis Yöneticisi
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
कंपनी सचिव
Şirket Sekreteri
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
मुख्य लेखापाल
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
तकनीकि अधिकारी
Teknik Direktör / IT Direktörü
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Arge Müdürü
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
उत्पादन निर्देशक
Üretim Direktörü
Üretimden sorumlu çalışan
कारखाने का निर्वाहक
Fabrika Müdürü
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan