Macarca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Elnök és ügyvezető igazgató
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Vezérigazgató
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
विक्रय निर्देशक
Marketing igazgató
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
विक्री प्रबंधक
Kereskedelmi igazgató
Satış departmanından sorumlu çalışan
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Ügyfélszolgálati menedzser
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
मानव संसाधन निर्वाहक
Személyzeti Igazgató
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
मानव संसाधन निर्वाहक
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
निर्वाहक
Irodaigazgató
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
कंपनी सचिव
Vállalati titkár/titkárnő
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
मुख्य लेखापाल
Főkönyvelő
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
तकनीकि अधिकारी
Műszaki Igazgató
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
उत्पादन निर्देशक
Termelési Igazgató
Üretimden sorumlu çalışan
कारखाने का निर्वाहक
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan