Japonca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
経営責任者
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
経営責任者
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
विक्रय निर्देशक
マーケティング担当責任者
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
विक्री प्रबंधक
営業部長
Satış departmanından sorumlu çalışan
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
カスタマーサービス部部長
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
मानव संसाधन निर्वाहक
人事部長
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
मानव संसाधन निर्वाहक
人事部長
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
निर्वाहक
業務マネージャー/事務長
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
कंपनी सचिव
総務部長
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
मुख्य लेखापाल
会計主任
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
तकनीकि अधिकारी
IT部長
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
研究開発部長
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
उत्पादन निर्देशक
生産部部長
Üretimden sorumlu çalışan
कारखाने का निर्वाहक
工場長
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan