İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
विक्रय निर्देशक
marknadsföringschef
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
विक्री प्रबंधक
försäljningschef
Satış departmanından sorumlu çalışan
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
kundservicechef
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
मानव संसाधन निर्वाहक
personalchef
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
मानव संसाधन निर्वाहक
personalchef
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
निर्वाहक
kontorschef
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
कंपनी सचिव
chefskamrer
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
मुख्य लेखापाल
ekonomichef
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
तकनीकि अधिकारी
IT-chef
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
forsknings- och utvecklingschef
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
उत्पादन निर्देशक
produktionschef
Üretimden sorumlu çalışan
कारखाने का निर्वाहक
fabrikschef
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan