İspanyolca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
विक्रय निर्देशक
Director de mercadeo
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
विक्री प्रबंधक
Director de ventas
Satış departmanından sorumlu çalışan
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Director de atención al cliente
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
मानव संसाधन निर्वाहक
Director de personal
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
मानव संसाधन निर्वाहक
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
निर्वाहक
Director / Gerente
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
कंपनी सचिव
Secretario de la Sociedad
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
मुख्य लेखापाल
Contador principal
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
तकनीकि अधिकारी
Director de informática
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Director de investigación y desarrollo
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
उत्पादन निर्देशक
Director de producción
Üretimden sorumlu çalışan
कारखाने का निर्वाहक
Director de fábrica
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan