Danca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Formand og Administrerende Direktør
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Administrerende Direktør
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
विक्रय निर्देशक
Marketingdirektør
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
विक्री प्रबंधक
Salgschef
Satış departmanından sorumlu çalışan
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Kundeservice Direktør
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
मानव संसाधन निर्वाहक
Personaledirektør
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
मानव संसाधन निर्वाहक
Personaleafdelingsleder
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
निर्वाहक
Kontorleder
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
कंपनी सचिव
Virksomheds Sekretær
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
मुख्य लेखापाल
Regnskabschef
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
तकनीकि अधिकारी
Teknisk Direktør
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Forskning og Udviklings Direktør
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
उत्पादन निर्देशक
Produktionsleder
Üretimden sorumlu çalışan
कारखाने का निर्वाहक
Fabriksdirektør
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan