Çince | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
主席兼总裁
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
首席执行官
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
विक्रय निर्देशक
营销总监
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
विक्री प्रबंधक
销售总监
Satış departmanından sorumlu çalışan
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
客户服务经理
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
मानव संसाधन निर्वाहक
人事总监
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
मानव संसाधन निर्वाहक
人力资源经理
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
निर्वाहक
办公室经理
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
कंपनी सचिव
公司秘书
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
मुख्य लेखापाल
总会计师
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
तकनीकि अधिकारी
技术总监
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
研发经理
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
उत्पादन निर्देशक
生产总监
Üretimden sorumlu çalışan
कारखाने का निर्वाहक
工厂经理
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan