Hintçe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Président Directeur Général (PDG)
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Président Directeur Général (PDG)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Directeur Marketing
विक्रय निर्देशक
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Directeur des Ventes
विक्री प्रबंधक
Satış departmanından sorumlu çalışan
Directeur Service Clients
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
मानव संसाधन निर्वाहक
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
मानव संसाधन निर्वाहक
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Directeur des Services Administratifs
निर्वाहक
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Secrétaire Général
कंपनी सचिव
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Chef Comptable
मुख्य लेखापाल
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Directeur Technique
तकनीकि अधिकारी
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Directeur de Production
उत्पादन निर्देशक
Üretimden sorumlu çalışan
Directeur d'Usine
कारखाने का निर्वाहक
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan