Korece | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Prezidanto kaj Administra Direktoro
의장님/ 이사님
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Ĉefa Administra Oficiro
CEO(씨이오)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Direktoro de marketado
마케팅 담당자님
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Direktoro de ventoj
세일 매니저님
Satış departmanından sorumlu çalışan
Direktoro de klientoservo
고객서비스팀 매니저님
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Direktoro de la personaro
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Direktoro de la personaro
인사관리 매니저님
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Direktoro de ofico
오피스 매니저님
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Kompania sekretario
회사비서
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Ĉefa librotenanto
최고 회계사님
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Teknika direktoro
기술관리자님
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
연구 개발 매니저님
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Direktoro de produktado
프로덕션 담당자님
Üretimden sorumlu çalışan
Direktoro de uzino
공장장님
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan