Türkçe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Formand og Administrerende Direktør
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Administrerende Direktør
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingdirektør
Pazarlama Direktörü
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Salgschef
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Satış departmanından sorumlu çalışan
Kundeservice Direktør
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personaledirektør
Personel Müdürü
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personaleafdelingsleder
İnsan Kaynakları Müdürü
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Kontorleder
Ofis Yöneticisi
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Virksomheds Sekretær
Şirket Sekreteri
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Regnskabschef
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Teknisk Direktør
Teknik Direktör / IT Direktörü
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Forskning og Udviklings Direktør
Arge Müdürü
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produktionsleder
Üretim Direktörü
Üretimden sorumlu çalışan
Fabriksdirektør
Fabrika Müdürü
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan