Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Formand og Administrerende Direktør
ประธานและกรรมการบริษัท
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Administrerende Direktør
กรรมการผู้จัดการ
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingdirektør
ผู้จัดการทางการตลาด
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Salgschef
ผู้จัดการการขาย
Satış departmanından sorumlu çalışan
Kundeservice Direktør
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personaledirektør
กรรมการบุคลากร
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personaleafdelingsleder
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Kontorleder
ผู้จัดการสำนักงาน
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Virksomheds Sekretær
เลขาธิการของบริษัท
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Regnskabschef
หัวหน้านักบัญชี
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Teknisk Direktør
ผู้บริหารทางเทคนิค
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Forskning og Udviklings Direktør
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produktionsleder
ผู้บริหารด้านการผลิต
Üretimden sorumlu çalışan
Fabriksdirektør
ผู้จัดการโรงงาน
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan