Korece | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Formand og Administrerende Direktør
의장님/ 이사님
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Administrerende Direktør
CEO(씨이오)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingdirektør
마케팅 담당자님
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Salgschef
세일 매니저님
Satış departmanından sorumlu çalışan
Kundeservice Direktør
고객서비스팀 매니저님
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personaledirektør
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personaleafdelingsleder
인사관리 매니저님
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Kontorleder
오피스 매니저님
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Virksomheds Sekretær
회사비서
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Regnskabschef
최고 회계사님
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Teknisk Direktør
기술관리자님
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Forskning og Udviklings Direktør
연구 개발 매니저님
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produktionsleder
프로덕션 담당자님
Üretimden sorumlu çalışan
Fabriksdirektør
공장장님
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan