Japonca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Formand og Administrerende Direktør
経営責任者
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Administrerende Direktør
経営責任者
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingdirektør
マーケティング担当責任者
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Salgschef
営業部長
Satış departmanından sorumlu çalışan
Kundeservice Direktør
カスタマーサービス部部長
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personaledirektør
人事部長
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personaleafdelingsleder
人事部長
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Kontorleder
業務マネージャー/事務長
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Virksomheds Sekretær
総務部長
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Regnskabschef
会計主任
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Teknisk Direktør
IT部長
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Forskning og Udviklings Direktør
研究開発部長
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produktionsleder
生産部部長
Üretimden sorumlu çalışan
Fabriksdirektør
工場長
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan