Yunanca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Předseda představenstva a generální ředitel
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Generální ředitel (CEO)
Διευθύνων Σύμβουλος
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingový ředitel
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Obchodní ředitel
Διευθυντής Πωλήσεων
Satış departmanından sorumlu çalışan
Ředitel servisu / klientských služeb
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personální ředitel
Διευθυντής Προσωπικού
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personální ředitel
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
Υπεύθυνος Γραφείου
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Tajemník společnosti
Γραμματέας της Εταιρείας
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Hlavní účetní
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Ředitel informačních technologií
Τεχνικός Διευθυντής
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Vedoucí výzkumu a vývoje
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produkční ředitel
Διευθυντής παραγωγής
Üretimden sorumlu çalışan
Ředitel továrny
Διευθυντής Εργοστασίου
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan