Türkçe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Předseda představenstva a generální ředitel
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Generální ředitel (CEO)
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingový ředitel
Pazarlama Direktörü
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Obchodní ředitel
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Satış departmanından sorumlu çalışan
Ředitel servisu / klientských služeb
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personální ředitel
Personel Müdürü
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personální ředitel
İnsan Kaynakları Müdürü
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
Ofis Yöneticisi
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Tajemník společnosti
Şirket Sekreteri
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Hlavní účetní
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Ředitel informačních technologií
Teknik Direktör / IT Direktörü
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Vedoucí výzkumu a vývoje
Arge Müdürü
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produkční ředitel
Üretim Direktörü
Üretimden sorumlu çalışan
Ředitel továrny
Fabrika Müdürü
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan