Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Předseda představenstva a generální ředitel
ประธานและกรรมการบริษัท
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Generální ředitel (CEO)
กรรมการผู้จัดการ
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingový ředitel
ผู้จัดการทางการตลาด
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Obchodní ředitel
ผู้จัดการการขาย
Satış departmanından sorumlu çalışan
Ředitel servisu / klientských služeb
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personální ředitel
กรรมการบุคลากร
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personální ředitel
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
ผู้จัดการสำนักงาน
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Tajemník společnosti
เลขาธิการของบริษัท
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Hlavní účetní
หัวหน้านักบัญชี
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Ředitel informačních technologií
ผู้บริหารทางเทคนิค
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Vedoucí výzkumu a vývoje
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produkční ředitel
ผู้บริหารด้านการผลิต
Üretimden sorumlu çalışan
Ředitel továrny
ผู้จัดการโรงงาน
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan