Rusça | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Předseda představenstva a generální ředitel
Фин. дир. (финансовый директор)
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Generální ředitel (CEO)
Ген. дир. (генеральный директор)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingový ředitel
Главный маркетолог
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Obchodní ředitel
Главный менеджер по продажам
Satış departmanından sorumlu çalışan
Ředitel servisu / klientských služeb
Менеджер по работе с клиентами
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personální ředitel
Директор по персоналу
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personální ředitel
Менеджер по персоналу
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
Офис менеджер
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Tajemník společnosti
Секретарь
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Hlavní účetní
Бухгалтер
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Ředitel informačních technologií
Технический директор
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Vedoucí výzkumu a vývoje
Ресерч-менеджер
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produkční ředitel
Производственный директор
Üretimden sorumlu çalışan
Ředitel továrny
Директов завода
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan