Rumence | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Předseda představenstva a generální ředitel
Director general.
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Generální ředitel (CEO)
Director general executiv.
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingový ředitel
Director de marketing
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Obchodní ředitel
Director de vânzări
Satış departmanından sorumlu çalışan
Ředitel servisu / klientských služeb
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personální ředitel
Director de personal
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personální ředitel
Director de resurse umane
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
Şef de birou
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Tajemník společnosti
Secretar
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Hlavní účetní
Contabil şef
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Ředitel informačních technologií
Director tehnic
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Vedoucí výzkumu a vývoje
Director de cercetare şi dezvoltare
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produkční ředitel
Director de producţie
Üretimden sorumlu çalışan
Ředitel továrny
Directorul de fabrică
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan