Macarca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Předseda představenstva a generální ředitel
Elnök és ügyvezető igazgató
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Generální ředitel (CEO)
Vezérigazgató
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingový ředitel
Marketing igazgató
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Obchodní ředitel
Kereskedelmi igazgató
Satış departmanından sorumlu çalışan
Ředitel servisu / klientských služeb
Ügyfélszolgálati menedzser
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personální ředitel
Személyzeti Igazgató
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personální ředitel
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
Irodaigazgató
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Tajemník společnosti
Vállalati titkár/titkárnő
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Hlavní účetní
Főkönyvelő
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Ředitel informačních technologií
Műszaki Igazgató
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Vedoucí výzkumu a vývoje
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produkční ředitel
Termelési Igazgató
Üretimden sorumlu çalışan
Ředitel továrny
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan