Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Předseda představenstva a generální ředitel
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Generální ředitel (CEO)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingový ředitel
Dyrektor ds. Marketingu
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Obchodní ředitel
Dyrektor ds. Sprzedaży
Satış departmanından sorumlu çalışan
Ředitel servisu / klientských služeb
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personální ředitel
Dyrektor Działu Kadr
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personální ředitel
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
Zarządca Wydziału
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Tajemník společnosti
Sekretarka/ Sekretarz
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Hlavní účetní
Główny Księgowy
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Ředitel informačních technologií
Dyrektor Techniczny
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Vedoucí výzkumu a vývoje
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produkční ředitel
Dyrektor ds. Produkcji
Üretimden sorumlu çalışan
Ředitel továrny
Dyrektor Fabryki
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan