Korece | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Předseda představenstva a generální ředitel
의장님/ 이사님
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Generální ředitel (CEO)
CEO(씨이오)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingový ředitel
마케팅 담당자님
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Obchodní ředitel
세일 매니저님
Satış departmanından sorumlu çalışan
Ředitel servisu / klientských služeb
고객서비스팀 매니저님
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personální ředitel
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personální ředitel
인사관리 매니저님
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
오피스 매니저님
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Tajemník společnosti
회사비서
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Hlavní účetní
최고 회계사님
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Ředitel informačních technologií
기술관리자님
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Vedoucí výzkumu a vývoje
연구 개발 매니저님
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produkční ředitel
프로덕션 담당자님
Üretimden sorumlu çalışan
Ředitel továrny
공장장님
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan