Japonca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Předseda představenstva a generální ředitel
経営責任者
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Generální ředitel (CEO)
経営責任者
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingový ředitel
マーケティング担当責任者
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Obchodní ředitel
営業部長
Satış departmanından sorumlu çalışan
Ředitel servisu / klientských služeb
カスタマーサービス部部長
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personální ředitel
人事部長
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personální ředitel
人事部長
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
業務マネージャー/事務長
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Tajemník společnosti
総務部長
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Hlavní účetní
会計主任
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Ředitel informačních technologií
IT部長
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Vedoucí výzkumu a vývoje
研究開発部長
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produkční ředitel
生産部部長
Üretimden sorumlu çalışan
Ředitel továrny
工場長
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan