İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Předseda představenstva a generální ředitel
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Generální ředitel (CEO)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingový ředitel
marknadsföringschef
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Obchodní ředitel
försäljningschef
Satış departmanından sorumlu çalışan
Ředitel servisu / klientských služeb
kundservicechef
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personální ředitel
personalchef
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personální ředitel
personalchef
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
kontorschef
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Tajemník společnosti
chefskamrer
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Hlavní účetní
ekonomichef
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Ředitel informačních technologií
IT-chef
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Vedoucí výzkumu a vývoje
forsknings- och utvecklingschef
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produkční ředitel
produktionschef
Üretimden sorumlu çalışan
Ředitel továrny
fabrikschef
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan