İspanyolca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Předseda představenstva a generální ředitel
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Generální ředitel (CEO)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingový ředitel
Director de mercadeo
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Obchodní ředitel
Director de ventas
Satış departmanından sorumlu çalışan
Ředitel servisu / klientských služeb
Director de atención al cliente
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personální ředitel
Director de personal
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personální ředitel
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
Director / Gerente
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Tajemník společnosti
Secretario de la Sociedad
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Hlavní účetní
Contador principal
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Ředitel informačních technologií
Director de informática
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Vedoucí výzkumu a vývoje
Director de investigación y desarrollo
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produkční ředitel
Director de producción
Üretimden sorumlu çalışan
Ředitel továrny
Director de fábrica
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan