İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Předseda představenstva a generální ředitel
Chairman and Managing Director
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Generální ředitel (CEO)
Chief Executive Officer (CEO)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingový ředitel
Marketing Director
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Obchodní ředitel
Sales Manager
Satış departmanından sorumlu çalışan
Ředitel servisu / klientských služeb
Client Services Manager
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personální ředitel
Personnel Director
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personální ředitel
Human Resources Manager
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
Office Manager
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Tajemník společnosti
Company Secretary
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Hlavní účetní
Chief Accountant
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Ředitel informačních technologií
Technical Director
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Vedoucí výzkumu a vývoje
Research and Development Manager
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produkční ředitel
Production Director
Üretimden sorumlu çalışan
Ředitel továrny
Factory Manager
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan