Hintçe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Předseda představenstva a generální ředitel
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Generální ředitel (CEO)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingový ředitel
विक्रय निर्देशक
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Obchodní ředitel
विक्री प्रबंधक
Satış departmanından sorumlu çalışan
Ředitel servisu / klientských služeb
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personální ředitel
मानव संसाधन निर्वाहक
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personální ředitel
मानव संसाधन निर्वाहक
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
निर्वाहक
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Tajemník společnosti
कंपनी सचिव
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Hlavní účetní
मुख्य लेखापाल
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Ředitel informačních technologií
तकनीकि अधिकारी
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Vedoucí výzkumu a vývoje
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produkční ředitel
उत्पादन निर्देशक
Üretimden sorumlu çalışan
Ředitel továrny
कारखाने का निर्वाहक
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan