Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Předseda představenstva a generální ředitel
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Generální ředitel (CEO)
Ĉefa Administra Oficiro
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingový ředitel
Direktoro de marketado
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Obchodní ředitel
Direktoro de ventoj
Satış departmanından sorumlu çalışan
Ředitel servisu / klientských služeb
Direktoro de klientoservo
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personální ředitel
Direktoro de la personaro
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personální ředitel
Direktoro de la personaro
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
Direktoro de ofico
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Tajemník společnosti
Kompania sekretario
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Hlavní účetní
Ĉefa librotenanto
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Ředitel informačních technologií
Teknika direktoro
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Vedoucí výzkumu a vývoje
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produkční ředitel
Direktoro de produktado
Üretimden sorumlu çalışan
Ředitel továrny
Direktoro de uzino
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan