Danca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Předseda představenstva a generální ředitel
Formand og Administrerende Direktør
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Generální ředitel (CEO)
Administrerende Direktør
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingový ředitel
Marketingdirektør
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Obchodní ředitel
Salgschef
Satış departmanından sorumlu çalışan
Ředitel servisu / klientských služeb
Kundeservice Direktør
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personální ředitel
Personaledirektør
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personální ředitel
Personaleafdelingsleder
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
Kontorleder
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Tajemník společnosti
Virksomheds Sekretær
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Hlavní účetní
Regnskabschef
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Ředitel informačních technologií
Teknisk Direktør
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Vedoucí výzkumu a vývoje
Forskning og Udviklings Direktør
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produkční ředitel
Produktionsleder
Üretimden sorumlu çalışan
Ředitel továrny
Fabriksdirektør
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan