Çince | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Předseda představenstva a generální ředitel
主席兼总裁
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Generální ředitel (CEO)
首席执行官
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingový ředitel
营销总监
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Obchodní ředitel
销售总监
Satış departmanından sorumlu çalışan
Ředitel servisu / klientských služeb
客户服务经理
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personální ředitel
人事总监
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Personální ředitel
人力资源经理
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
办公室经理
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Tajemník společnosti
公司秘书
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Hlavní účetní
总会计师
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Ředitel informačních technologií
技术总监
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Vedoucí výzkumu a vývoje
研发经理
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produkční ředitel
生产总监
Üretimden sorumlu çalışan
Ředitel továrny
工厂经理
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan