Danca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Vorstandsvorsitzender
Formand og Administrerende Direktør
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Geschäftsführer
Administrerende Direktør
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketingdirektor
Marketingdirektør
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Vertriebsleiter
Salgschef
Satış departmanından sorumlu çalışan
Leiter Kundenbetreuung
Kundeservice Direktør
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Leiter Personal
Personaledirektør
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Leiter Personal
Personaleafdelingsleder
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Geschäftsstellenleiter
Kontorleder
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Gesellschaftssekretär
Virksomheds Sekretær
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Leiter Buchhaltung
Regnskabschef
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Direktor Technik
Teknisk Direktør
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Leiter Forschung und Entwicklung
Forskning og Udviklings Direktør
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Produktionsleiter
Produktionsleder
Üretimden sorumlu çalışan
Werksleiter
Fabriksdirektør
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan