Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Αγαπητέ κύριε,
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητή κυρία,
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Estimataj sinjoroj,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Αγαπητέ Ιωάννη,
Estimata John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Σας γράφουμε σχετικά με...
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Σχετικά με...
Plu al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Αναφορικά με...
Kun referenco al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Θα ήταν δυνατόν...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Resmi rica, çekingen
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Ĉu vi povas rekomendi...
Resmi rica, direkt
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
Σας ζητείται επειγόντως να...
Vi estas urĝe petita al...
Resmi rica, son derece direkt
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
Η πρόθεσή μας είναι να...
Ĝi estas nia intenco...
Resmi niyet beyanı, direkt
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Se vi bezonas pli informon...
Resmi, direkt
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Ni dankas vian negocon.
Resmi, direkt
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Resmi, oldukça direkt
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Altestime,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Μετά τιμής,
Altestime,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Με εκτίμηση,
Altestime,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
θερμοί χαιρετισμοί,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Χαιρετισμοί,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında