Rusça | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Sayın Başkan,
Уважаемый г-н президент
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Sayın yetkili,
Уважаемый г-н ...
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
Уважаемая госпожа
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
Уважаемые...
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Sayın yetkililer,
Уважаемые...
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
İlgili şahsa / makama,
Уважаемые...
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Sayın Ahmet Bey,
Уважаемый г-н Смидт
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Nihal Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Ayşe Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Sayın Melek Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Sayın Ahmet Turgan,
Уважаемый...
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Sevgili Ali,
Привет, Иван!
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Пишем вам по поводу...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Мы пишем в связи с ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
...'e istinaden
Ввиду...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
...'e atfen
В отношении...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
... adına yazıyorum.
Я пишу от лица..., чтобы...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Ваша компания была рекомендована...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Rica etsem acaba ...
Вы не против, если...
Resmi rica, çekingen
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Будьте любезны...
Resmi rica, çekingen
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Буду очень благодарен, если...
Resmi rica, çekingen
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Resmi rica, oldukça kibar
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Resmi rica, oldukça kibar
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Не могли бы вы прислать мне...
Resmi rica, kibar
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Мы заинтересованы в получении...
Resmi rica, kibar
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Вынужден (с)просить вас...
Resmi rica, kibar
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Не могли бы вы посоветовать...
Resmi rica, direkt
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Пришлите пожалуйста...
Resmi rica, direkt
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Вам необходимо срочно...
Resmi rica, son derece direkt
Çok memnun olurduk eğer ...
Мы были бы признательны, если..
Resmi rica, kibar, şirket adına
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Resmi sorgulama, direkt
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Resmi sorgulama, direkt
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Мы намерены...
Resmi niyet beyanı, direkt
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Üzgünüz ki ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Resmi, oldukça kibar
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Resmi, oldukça kibar
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Заранее спасибо...
Resmi, oldukça kibar
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Resmi, oldukça kibar
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Resmi, oldukça kibar
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Resmi, kibar
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Resmi, kibar
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Resmi, kibar
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Спасибо за помощь в этом деле.
Resmi, kibar
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Я хотел бы обсудить это с вами
Resmi, direkt
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Если вам необходимо больше информации...
Resmi, direkt
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Мы ценим ваш вклад
Resmi, direkt
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Resmi, oldukça direkt
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Надеюсь на скорый ответ
Daha az resmi, kibar
Saygılarımızla,
С уважением...
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Saygılarımla,
С уважением...
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Saygılar,
С уважением ваш...
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Saygılarımla,
С уважением...
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Saygılar,
С уважением...
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında