Korece | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Sayın Başkan,
친애하는 사장님께,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Sayın yetkili,
관계자님께 드립니다.
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
사모님께 드립니다.
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
관계자님께 드립니다.
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Sayın yetkililer,
관계자분들께 드립니다.
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
İlgili şahsa / makama,
관계자분께 드립니다.
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Sayın Ahmet Bey,
친애하는 김철수님,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Nihal Hanım,
친애하는 최수정님,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Ayşe Hanım,
친애하는 김미나님,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Sayın Melek Hanım,
친애하는 신수경님,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Sayın Ahmet Turgan,
반가운 김미경님,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Sevgili Ali,
반가운 철호씨,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
...'e istinaden
....에 관하여 말씀드리자면,
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
...'e atfen
....에 대해 말씀드리자면,
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
... adına yazıyorum.
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Rica etsem acaba ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Resmi rica, çekingen
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Resmi rica, çekingen
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Resmi rica, çekingen
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
....을 보내주시겠습니까?
Resmi rica, kibar
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
....을 받아보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
...을 추천해주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
...을 보내주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
신속히 ...을 하십시오.
Resmi rica, son derece direkt
Çok memnun olurduk eğer ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Resmi rica, kibar, şirket adına
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Bizim niyetimiz şudur ki ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Resmi niyet beyanı, direkt
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Üzgünüz ki ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Resmi, oldukça kibar
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Resmi, oldukça kibar
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Resmi, oldukça kibar
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Resmi, oldukça kibar
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Resmi, oldukça kibar
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Resmi, kibar
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Resmi, kibar
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Resmi, kibar
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Resmi, kibar
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Resmi, direkt
Daha fazla bilgi isterseniz ...
더 많은 정보를 원하시면...
Resmi, direkt
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
당신의 노고에 감사드립니다.
Resmi, direkt
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Resmi, oldukça direkt
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Daha az resmi, kibar
Saygılarımızla,
... 드림,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Saygılarımla,
... 드림,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Saygılar,
... 올림,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Saygılarımla,
... 보냄,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Saygılar,
... 가,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında