İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Sayın Başkan,
Dear Mr. President,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Sayın yetkili,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
Dear Sir / Madam,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Sayın yetkililer,
Dear Sirs,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
İlgili şahsa / makama,
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Nihal Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Ayşe Hanım,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Sayın Melek Hanım,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Sayın Ahmet Turgan,
Dear John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Sevgili Ali,
Dear John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
We are writing to you regarding…
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
We are writing in connection with...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
...'e istinaden
Further to…
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
...'e atfen
With reference to…
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
I am writing to enquire about…
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
... adına yazıyorum.
I am writing to you on behalf of...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Your company was highly recommended by…
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Rica etsem acaba ...
Would you mind if…
Resmi rica, çekingen
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Would you be so kind as to…
Resmi rica, çekingen
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
I would be most obliged if…
Resmi rica, çekingen
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Resmi rica, oldukça kibar
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
I would be grateful if you could...
Resmi rica, oldukça kibar
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Would you please send me…
Resmi rica, kibar
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
We are interested in obtaining/receiving…
Resmi rica, kibar
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
I must ask you whether...
Resmi rica, kibar
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Could you recommend…
Resmi rica, direkt
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Would you please send me…
Resmi rica, direkt
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
You are urgently requested to…
Resmi rica, son derece direkt
Çok memnun olurduk eğer ...
We would be grateful if…
Resmi rica, kibar, şirket adına
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
What is your current list price for…
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
We are interested in ... and we would like to know ...
Resmi sorgulama, direkt
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
We understand from your advertisment that you produce…
Resmi sorgulama, direkt
Bizim niyetimiz şudur ki ...
It is our intention to…
Resmi niyet beyanı, direkt
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
We carefully considered your proposal and…
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Üzgünüz ki ...
We are sorry to inform you that…
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
If you need any additional assistance, please contact me.
Resmi, oldukça kibar
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Resmi, oldukça kibar
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Thanking you in advance…
Resmi, oldukça kibar
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Resmi, oldukça kibar
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Resmi, oldukça kibar
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Please reply as soon as possible because…
Resmi, kibar
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
If you require any further information, feel free to contact me.
Resmi, kibar
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
I look forward to the possibility of working together.
Resmi, kibar
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Thank you for your help in this matter.
Resmi, kibar
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
I look forward to discussing this with you.
Resmi, direkt
Daha fazla bilgi isterseniz ...
If you require more information ...
Resmi, direkt
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
We appreciate your business.
Resmi, direkt
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Resmi, oldukça direkt
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
I look forward to hearing from you soon.
Daha az resmi, kibar
Saygılarımızla,
Yours faithfully,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Saygılarımla,
Yours sincerely,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Saygılar,
Respectfully yours,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Saygılarımla,
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Saygılar,
Regards,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında