Fransızca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Sayın Başkan,
Monsieur le président,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Sayın yetkili,
Monsieur,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
Madame,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
Madame, Monsieur,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Sayın yetkililer,
Madame, Monsieur,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
İlgili şahsa / makama,
Aux principaux concernés,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Sayın Ahmet Bey,
Monsieur Dupont,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Nihal Hanım,
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Ayşe Hanım,
Mademoiselle Dupont,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Sayın Melek Hanım,
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Sayın Ahmet Turgan,
Monsieur Dupont,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Sevgili Ali,
Cher Benjamin,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Nous vous écrivons concernant...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Nous vous écrivons au sujet de...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
...'e istinaden
Suite à...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
...'e atfen
En référence à...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
J'écris afin de me renseigner sur...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
... adına yazıyorum.
Je vous écris de la part de...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Votre société fut recommandée par...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Rica etsem acaba ...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Resmi rica, çekingen
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Auriez-vous l'amabilité de...
Resmi rica, çekingen
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Je vous saurai gré de...
Resmi rica, çekingen
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Resmi rica, oldukça kibar
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Je vous saurai gré de...
Resmi rica, oldukça kibar
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Pourriez-vous me faire parvenir...
Resmi rica, kibar
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Nous sommes intéressés par la réception de...
Resmi rica, kibar
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Je me permets de vous demander si...
Resmi rica, kibar
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Pourriez-vous recommander...
Resmi rica, direkt
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Resmi rica, direkt
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Nous vous prions de...
Resmi rica, son derece direkt
Çok memnun olurduk eğer ...
Nous vous serions reconnaissants si...
Resmi rica, kibar, şirket adına
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Quelle est votre liste des prix pour...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Resmi sorgulama, direkt
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Resmi sorgulama, direkt
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Notre intention est de...
Resmi niyet beyanı, direkt
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Üzgünüz ki ...
Nous regrettons de vous informer que...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Resmi, oldukça kibar
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Resmi, oldukça kibar
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
En vous remerciant par avance...
Resmi, oldukça kibar
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Resmi, oldukça kibar
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Resmi, oldukça kibar
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Resmi, kibar
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Resmi, kibar
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Resmi, kibar
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Merci pour votre aide.
Resmi, kibar
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Resmi, direkt
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Resmi, direkt
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Merci de votre confiance.
Resmi, direkt
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Resmi, oldukça direkt
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Dans l'attente de votre réponse.
Daha az resmi, kibar
Saygılarımızla,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Saygılarımla,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Saygılar,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Saygılarımla,
Meilleures salutations,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Saygılar,
Cordialement,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında