Çince | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Sayın Başkan,
尊敬的主席先生,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Sayın yetkili,
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
尊敬的先生/女士,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Sayın yetkililer,
尊敬的先生们,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
İlgili şahsa / makama,
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Nihal Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Sayın Melek Hanım,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Sayın Ahmet Turgan,
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Sevgili Ali,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
我们因为...给您写信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
我们写这封信是因为...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
...'e istinaden
因贵公司...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
...'e atfen
鉴于贵公司...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
我写这封信,想询问关于...的信息
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
... adına yazıyorum.
我代表...给您写信
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...诚挚推荐贵公司
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Rica etsem acaba ...
请问您是否介意...
Resmi rica, çekingen
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
您是否能够...
Resmi rica, çekingen
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
如果您能...,我将不胜感激
Resmi rica, çekingen
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Resmi rica, oldukça kibar
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
如果您能… ,我将非常感激
Resmi rica, oldukça kibar
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
您能将…发送给我吗
Resmi rica, kibar
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
我们对接受/获得...很有兴趣
Resmi rica, kibar
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
我必须问您是否...
Resmi rica, kibar
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
您能推荐...吗?
Resmi rica, direkt
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
您能将...发送给我吗?
Resmi rica, direkt
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
请您尽快按要求将...
Resmi rica, son derece direkt
Çok memnun olurduk eğer ...
如果您能...,我们将不胜感激
Resmi rica, kibar, şirket adına
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Resmi sorgulama, direkt
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Resmi sorgulama, direkt
Bizim niyetimiz şudur ki ...
我们的意向是...
Resmi niyet beyanı, direkt
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Üzgünüz ki ...
很抱歉地通知您...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Resmi, oldukça kibar
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Resmi, oldukça kibar
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
提前谢谢您…
Resmi, oldukça kibar
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Resmi, oldukça kibar
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Resmi, oldukça kibar
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Resmi, kibar
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Resmi, kibar
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
我很期待将来有合作的可能性。
Resmi, kibar
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Resmi, kibar
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Resmi, direkt
Daha fazla bilgi isterseniz ...
如果您需要更多信息...
Resmi, direkt
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Resmi, direkt
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
请联系我,我的电话号码是...
Resmi, oldukça direkt
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
期待着尽快得到您的回复。
Daha az resmi, kibar
Saygılarımızla,
此致
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Saygılarımla,
此致
敬礼
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Saygılar,
肃然至上
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Saygılarımla,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Saygılar,
祝好
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında