Almanca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Sayın Başkan,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Sayın yetkili,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Sayın yetkililer,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
İlgili şahsa / makama,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Sayın Ahmet Bey,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Nihal Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Ayşe Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Sayın Melek Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Sayın Ahmet Turgan,
Lieber Herr Schmidt,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Sevgili Ali,
Lieber Johann,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
...'e istinaden
Bezug nehmend auf...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
...'e atfen
In Bezug auf...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
... adına yazıyorum.
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Rica etsem acaba ...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Resmi rica, çekingen
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Wären Sie so freundlich...
Resmi rica, çekingen
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Resmi rica, çekingen
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Resmi rica, oldukça kibar
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Resmi rica, oldukça kibar
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Resmi rica, kibar
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Resmi rica, kibar
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Ich möchte Sie fragen, ob...
Resmi rica, kibar
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Können Sie ... empfehlen...
Resmi rica, direkt
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Resmi rica, direkt
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Resmi rica, son derece direkt
Çok memnun olurduk eğer ...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Resmi rica, kibar, şirket adına
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Resmi sorgulama, direkt
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Resmi sorgulama, direkt
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Wir beabsichtigen...
Resmi niyet beyanı, direkt
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Üzgünüz ki ...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Resmi, oldukça kibar
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Resmi, oldukça kibar
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Vielen Dank im Voraus...
Resmi, oldukça kibar
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Resmi, oldukça kibar
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Resmi, oldukça kibar
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Resmi, kibar
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Resmi, kibar
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Resmi, kibar
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Resmi, kibar
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Resmi, direkt
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Resmi, direkt
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Resmi, direkt
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Resmi, oldukça direkt
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Daha az resmi, kibar
Saygılarımızla,
Mit freundlichen Grüßen
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Saygılarımla,
Mit freundlichen Grüßen
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Saygılar,
Hochachtungsvoll
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Saygılarımla,
Herzliche Grüße
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Saygılar,
Grüße
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında