Yunanca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
เรียนท่าน
Αγαπητέ κύριε,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
เรียนท่าน
Αγαπητή κυρία,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
เรียนท่าน
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
เรียน ท่านทั้งหลาย
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
เรียน คุณสมิทธิ์
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
เรียน จอห์น
Αγαπητέ Ιωάννη,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Σας γράφουμε σχετικά με...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เพิ่มเข้ามาจาก...
Σχετικά με...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
อ้างอิงมาจาก...
Αναφορικά με...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Θα ήταν δυνατόν...
Resmi rica, çekingen
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Resmi rica, çekingen
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Resmi rica, çekingen
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Resmi rica, oldukça kibar
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Resmi rica, oldukça kibar
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Resmi rica, kibar
เราสนใจที่จะได้รับ...
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Resmi rica, kibar
ฉันต้องถามคุณว่า...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Resmi rica, kibar
คุณช่วยแนะนำ...
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Resmi rica, direkt
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Resmi rica, direkt
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Resmi rica, son derece direkt
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Resmi rica, kibar, şirket adına
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Resmi sorgulama, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Resmi sorgulama, direkt
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Resmi niyet beyanı, direkt
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Resmi, oldukça kibar
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Resmi, oldukça kibar
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Resmi, oldukça kibar
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Resmi, oldukça kibar
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Resmi, oldukça kibar
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Resmi, kibar
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Resmi, kibar
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Resmi, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Resmi, direkt
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Resmi, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Resmi, oldukça direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Daha az resmi, kibar
ด้วยความเคารพ
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
ขอแสดงความนับถือ
Μετά τιμής,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
Με εκτίμηση,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
θερμοί χαιρετισμοί,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
ด้วยความนับถือ
Χαιρετισμοί,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında