Fince | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Arvoisa Herra Presidentti,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
เรียนท่าน
Hyvä Herra,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
เรียนท่าน
Hyvä Rouva,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
เรียนท่าน
Hyvä vastaanottaja,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
เรียน ท่านทั้งหลาย
Hyvät vastaanottajat,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Hyvät vastaanottajat,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
เรียน คุณสมิทธิ์
Hyvä herra Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Hyvä rouva Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Hyvä neiti Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Hyvä neiti / rouva Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Hyvä John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
เรียน จอห์น
Hyvä John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Kirjoitamme teille koskien...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Kirjoitamme teille liittyen...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เพิ่มเข้ามาจาก...
Koskien...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
อ้างอิงมาจาก...
Viitaten...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Olisikohan mahdollista...
Resmi rica, çekingen
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Resmi rica, çekingen
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Resmi rica, çekingen
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Resmi rica, oldukça kibar
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Resmi rica, oldukça kibar
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Resmi rica, kibar
เราสนใจที่จะได้รับ...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Resmi rica, kibar
ฉันต้องถามคุณว่า...
Haluan kysyä voisiko...
Resmi rica, kibar
คุณช่วยแนะนำ...
Voisitteko suositella...
Resmi rica, direkt
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Resmi rica, direkt
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Pyydämme teitä välittömästi...
Resmi rica, son derece direkt
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Olisimme kiitollisia jos...
Resmi rica, kibar, şirket adına
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Resmi sorgulama, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Resmi sorgulama, direkt
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Tavoitteemme on...
Resmi niyet beyanı, direkt
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Resmi, oldukça kibar
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Resmi, oldukça kibar
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Kiittäen jo etukäteen...
Resmi, oldukça kibar
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Resmi, oldukça kibar
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Resmi, oldukça kibar
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Resmi, kibar
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Resmi, kibar
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Resmi, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Resmi, direkt
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Arvostamme asiakkuuttanne.
Resmi, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Resmi, oldukça direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Daha az resmi, kibar
ด้วยความเคารพ
Ystävällisin terveisin,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
ขอแสดงความนับถือ
Ystävällisin terveisin,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
Kunnioittavasti,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
Parhain terveisin,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
ด้วยความนับถือ
Terveisin,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında