Arapça | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

เรียน ท่านประธานาธิบดี
السيد الرئيس المحترم،
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
เรียนท่าน
سيدي المحترم،
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
เรียนท่าน
السيدة المحترمة،
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
เรียนท่าน
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
เรียน ท่านทั้งหลาย
السادة المحترمون،
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
إلى مَنْ يهمّه الأمر،
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
เรียน คุณสมิทธิ์
السيد أحمد المحترم،
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
السيدة نادية المحترمة،
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
عزيزتي الآنسة نادية،
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
عزيزتي السيدة نادية،
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
عزيزي أحمد كرم،
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
เรียน จอห์น
عزيزي أحمد،
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
نكتب لكم بخصوص...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
نكتب لكم بخصوص...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เพิ่มเข้ามาจาก...
وعلاوة على ذلك...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
อ้างอิงมาจาก...
بالنسبة إلى...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
أكتب للاستفسار عن...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
أكتب إليك نيابة عن...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
لقد تم ترشيح شركتم...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
هل تمانع لو...
Resmi rica, çekingen
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
هلاّ تفضلت بـ...
Resmi rica, çekingen
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
سأكون ممتنّا إذا...
Resmi rica, çekingen
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
سنكون في غاية الامتنان إذا تكرمت بإرسال معلومات أكثر بخصوص...
Resmi rica, oldukça kibar
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
سأكون شاكرا إذا تكرمت...
Resmi rica, oldukça kibar
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
هل تستطيع من فضلك أن ترسل لي...
Resmi rica, kibar
เราสนใจที่จะได้รับ...
نحن مهتمون بالحصول \ استقبال...
Resmi rica, kibar
ฉันต้องถามคุณว่า...
يجب أنْ أسألك ما إذا
Resmi rica, kibar
คุณช่วยแนะนำ...
هل تستطيع أنْ توصي بأن...
Resmi rica, direkt
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
هل تستطيع أن ترسل لي من فضلك...
Resmi rica, direkt
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
مطلوب منكم أن... بشكل عاجل
Resmi rica, son derece direkt
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
سنكون مُمتنين لو...
Resmi rica, kibar, şirket adına
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
ما هي قائمة أسعارك الحالية لـ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
نحن مهتمون بـ... ونَودّ أن نعرف...
Resmi sorgulama, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
نفهم من إعلانك أنك تنتج...
Resmi sorgulama, direkt
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
لدينا نية في أنْ...…
Resmi niyet beyanı, direkt
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
لقد درسنا اقتراحك بعناية و...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
يؤسفنا أن نعلمك أنّ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
أرجو أنْ تتصل بي، إذا احتجت أي مساعدة إضافية
Resmi, oldukça kibar
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
نرجو أن تعلمنا إذا كان بمستطاعنا أن نقدم لك أي مساعدة إضافية.
Resmi, oldukça kibar
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
لك منا بالغ الشكر مسبقا...
Resmi, oldukça kibar
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
أرجو ألاّ تتردد في الاتصال بي إذا احتجت أي معلومات إضافية.
Resmi, oldukça kibar
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
سأكون ممنونا لك كل الامتنان إذا كان بوسعك أن تنظر في هذا المسألة بأسرع وقت ممكن.
Resmi, oldukça kibar
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
أرجو أن تردّ بأسرع وقت ممكن لأنّ...
Resmi, kibar
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
لا تتردّد في الاتصال بي إذا كنت محتاجا لأيّ معلومات إضافية.
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
وإنني لأتطلع إلى إمكانية العمل معا.
Resmi, kibar
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
شكرا لمساعدتك في هذه المسألة.
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
وإنني لأتطلع إلى مناقشة هذا الأمر معك.
Resmi, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
إذا كنت محتاجا إلى معلومات أكثر ...
Resmi, direkt
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
أقدر تعاملك معنا.
Resmi, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
أرجو أن تتصل بي - رقم تليفوني هو...
Resmi, oldukça direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
وفي انتظار ردّكم، تقبلوا مني فائق عبارات الاحترام.
Daha az resmi, kibar
ด้วยความเคารพ
مع خالص التحية والاحترام،
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
ขอแสดงความนับถือ
تقبلوا مني فائق عبارات الإخلاصِ،
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
كل المودة والاحترام،
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
تحياتي الحارة،
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
ด้วยความนับถือ
تحياتي،
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında