İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемая госпожа
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Уважаемые...
Bästa herrar,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Привет, Иван!
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till er angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ввиду...
Vidare till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
В отношении...
Med hänvisning till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Вы не против, если...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Resmi rica, çekingen
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Resmi rica, oldukça kibar
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Resmi rica, kibar
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga er om/angående ...
Resmi rica, kibar
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
Пришлите пожалуйста...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
Вам необходимо срочно...
Vi ber er omgående att ...
Resmi rica, son derece direkt
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
Мы намерены...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Resmi, kibar
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Resmi, kibar
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Om ni behöver mer information ...
Resmi, direkt
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Resmi, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Daha az resmi, kibar
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
С уважением...
Hälsningar,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında