İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Stimate Domnule Preşedinte,
Dear Mr. President,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Stimate Domnule,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Stimate Domnule/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Stimaţi Domni,
Dear Sirs,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
În atenţia celor interesaţi,
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Stimate Domnule Ionescu,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dragă Mihai Popescu,
Dear John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Dragă Mihai,
Dear John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
We are writing to you regarding…
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vă scriem în legătură cu...
We are writing in connection with...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
În legătură cu...
Further to…
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Referitor la...
With reference to…
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
I am writing to enquire about…
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Vă adresez această scrisoare în numele...
I am writing to you on behalf of...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Your company was highly recommended by…
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

V-ar deranja dacă....
Would you mind if…
Resmi rica, çekingen
Sunteţi amabil să...
Would you be so kind as to…
Resmi rica, çekingen
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
I would be most obliged if…
Resmi rica, çekingen
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Resmi rica, oldukça kibar
Aş fi profund recunoscător dacă...
I would be grateful if you could...
Resmi rica, oldukça kibar
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Would you please send me…
Resmi rica, kibar
Ne interesează să obţinem/primim...
We are interested in obtaining/receiving…
Resmi rica, kibar
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
I must ask you whether...
Resmi rica, kibar
Îmi puteţi recomanda...
Could you recommend…
Resmi rica, direkt
Trimiteţi-mi, vă rog...
Would you please send me…
Resmi rica, direkt
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
You are urgently requested to…
Resmi rica, son derece direkt
V-am fi recunoscători dacă...
We would be grateful if…
Resmi rica, kibar, şirket adına
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
What is your current list price for…
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
We are interested in ... and we would like to know ...
Resmi sorgulama, direkt
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
We understand from your advertisment that you produce…
Resmi sorgulama, direkt
Intenţia noastră este să...
It is our intention to…
Resmi niyet beyanı, direkt
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
We carefully considered your proposal and…
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Vă anunţăm cu regret faptul că...
We are sorry to inform you that…
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Resmi, oldukça kibar
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Resmi, oldukça kibar
Vă mulţumesc anticipat...
Thanking you in advance…
Resmi, oldukça kibar
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Resmi, oldukça kibar
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Resmi, oldukça kibar
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Please reply as soon as possible because…
Resmi, kibar
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
If you require any further information, feel free to contact me.
Resmi, kibar
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
I look forward to the possibility of working together.
Resmi, kibar
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Thank you for your help in this matter.
Resmi, kibar
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
I look forward to discussing this with you.
Resmi, direkt
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
If you require more information ...
Resmi, direkt
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
We appreciate your business.
Resmi, direkt
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Please contact me - my direct telephone number is…
Resmi, oldukça direkt
Anticipez cu plăcere un răspuns.
I look forward to hearing from you soon.
Daha az resmi, kibar
Cu stimă,
Yours faithfully,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Cu respect,
Respectfully yours,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Cu bine,
Regards,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında