Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Stimate Domnule Preşedinte,
Geachte heer President
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Stimate Domnule,
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Stimată Doamnă,
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Stimate Domnule/Doamnă,
Geachte heer, mevrouw
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Stimaţi Domni,
Geachte dames en heren
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
În atenţia celor interesaţi,
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Stimate Domnule Ionescu,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Stimată Doamnă Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dragă Mihai Popescu,
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Dragă Mihai,
Beste Jan
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vă scriem în legătură cu...
Wij schrijven u in verband met ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
În legătură cu...
Met betrekking tot ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Referitor la...
Ten aanzien van ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Vă adresez această scrisoare în numele...
Ik schrijf u uit naam van ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

V-ar deranja dacă....
Zou u het erg vinden om ...
Resmi rica, çekingen
Sunteţi amabil să...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Resmi rica, çekingen
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Resmi rica, çekingen
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Resmi rica, oldukça kibar
Aş fi profund recunoscător dacă...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Resmi rica, oldukça kibar
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Resmi rica, kibar
Ne interesează să obţinem/primim...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Resmi rica, kibar
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Ik zou u willen vragen, of ...
Resmi rica, kibar
Îmi puteţi recomanda...
Kunt u ... aanbevelen ...
Resmi rica, direkt
Trimiteţi-mi, vă rog...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Resmi rica, direkt
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
U wordt dringend verzocht ...
Resmi rica, son derece direkt
V-am fi recunoscători dacă...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Resmi sorgulama, direkt
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Resmi sorgulama, direkt
Intenţia noastră este să...
Het is ons oogmerk om ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Resmi, oldukça kibar
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Resmi, oldukça kibar
Vă mulţumesc anticipat...
Bij voorbaat dank.
Resmi, oldukça kibar
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Resmi, oldukça kibar
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Resmi, oldukça kibar
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Resmi, kibar
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Resmi, kibar
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Resmi, kibar
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Resmi, kibar
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Resmi, direkt
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Resmi, direkt
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Wij waarderen u als klant.
Resmi, direkt
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Resmi, oldukça direkt
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Ik hoor graag van u.
Daha az resmi, kibar
Cu stimă,
Met vriendelijke groet,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Cu sinceritate,
Met vriendelijke groet,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Cu respect,
Hoogachtend,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Toate cele bune,
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Cu bine,
Groeten,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında