İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Bästa herrar,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
A quem possa interessar,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Escrevemos a respeito de...
Vi skriver till er angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Escrevemos em atenção a...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Em relação à/ao ...
Vidare till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Em atenção à/ao...
Med hänvisning till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Escrevo-lhe para saber sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Escrevo-lhe em nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Resmi rica, çekingen
Teria a gentileza de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
Eu ficaria muito satisfeito se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Resmi rica, oldukça kibar
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Resmi rica, kibar
Nós estamos interessados em obter/receber...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
Devo perguntar-lhe se...
Jag måste fråga er om/angående ...
Resmi rica, kibar
O senhor poderia recomendar...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Vi ber er omgående att ...
Resmi rica, son derece direkt
Nós ficaríamos agradecidos se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Qual a lista atual de preços de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
É a nossa intenção...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Lamentamos informar que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Resmi, kibar
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Resmi, kibar
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
Caso precise de maiores informações...
Om ni behöver mer information ...
Resmi, direkt
Nós prezamos o seu negócio.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Resmi, direkt
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
Eu espero ter notícias suas em breve.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Daha az resmi, kibar
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Atenciosamente,
Med vänliga hälsningar,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Com elevada estima,
Med vänlig hälsning,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Lembranças,
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Abraços,
Hälsningar,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında