Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Estimataj sinjoroj,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
A quem possa interessar,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Estimata John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Escrevemos a respeito de...
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Escrevemos em atenção a...
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Em relação à/ao ...
Plu al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Em atenção à/ao...
Kun referenco al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Escrevo-lhe em nome de...
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
Teria a gentileza de...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Resmi rica, çekingen
Eu ficaria muito satisfeito se...
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
Nós estamos interessados em obter/receber...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
Devo perguntar-lhe se...
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
O senhor poderia recomendar...
Ĉu vi povas rekomendi...
Resmi rica, direkt
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Vi estas urĝe petita al...
Resmi rica, son derece direkt
Nós ficaríamos agradecidos se...
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Qual a lista atual de preços de...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
É a nossa intenção...
Ĝi estas nia intenco...
Resmi niyet beyanı, direkt
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Lamentamos informar que...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
Caso precise de maiores informações...
Se vi bezonas pli informon...
Resmi, direkt
Nós prezamos o seu negócio.
Ni dankas vian negocon.
Resmi, direkt
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Resmi, oldukça direkt
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
Cordialmente,
Altestime,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Atenciosamente,
Altestime,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Com elevada estima,
Altestime,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Lembranças,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Abraços,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında