Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Tisztelt Elnök Úr!
Geachte heer President
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Tisztelt Uram!
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Tisztelt Hölgyem!
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Geachte heer, mevrouw
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Tisztelt Uraim!
Geachte dames en heren
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Tisztelt Smith Úr!
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Kedves Smith John!
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Kedves John!
Beste Jan
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Wij schrijven u in verband met ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Továbbá...
Met betrekking tot ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
A ....ajánlásával ....
Ten aanzien van ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Érdeklődnék, hogy ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
X nevében írok Önnek ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Nem bánná, ha ...
Zou u het erg vinden om ...
Resmi rica, çekingen
Lenne olyan szíves, hogy ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Resmi rica, çekingen
Le lennék kötelezve, ha ...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Resmi rica, çekingen
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Resmi rica, oldukça kibar
Nagyon hálás lennék, ha ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Resmi rica, oldukça kibar
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Resmi rica, kibar
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Resmi rica, kibar
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Ik zou u willen vragen, of ...
Resmi rica, kibar
Tudna ajánlani ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Resmi rica, direkt
El tudná nekem küldeni a ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Resmi rica, direkt
Kérem, hogy sürgősen ...
U wordt dringend verzocht ...
Resmi rica, son derece direkt
Hálásak lennék, ha ...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Mi a jelenlegi ára a ....?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Resmi sorgulama, direkt
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Resmi sorgulama, direkt
Az a szándékunk, hogy ...
Het is ons oogmerk om ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Resmi, oldukça kibar
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Resmi, oldukça kibar
Előre is megköszönve segítségét...
Bij voorbaat dank.
Resmi, oldukça kibar
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Resmi, oldukça kibar
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Resmi, oldukça kibar
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Resmi, kibar
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Resmi, kibar
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Ik verheug mij op de samenwerking.
Resmi, kibar
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Resmi, kibar
Várom, hogy megbeszéljük
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Resmi, direkt
Ha több információra van szüksége
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Resmi, direkt
Értékeljük az Önök üzletét
Wij waarderen u als klant.
Resmi, direkt
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Resmi, oldukça direkt
Várom a mihamarabbi válaszát
Ik hoor graag van u.
Daha az resmi, kibar
Tisztelettel,
Met vriendelijke groet,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Tisztelettel,
Met vriendelijke groet,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Tisztelettel,
Hoogachtend,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Üdvözlettel,
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Üdvözlettel,
Groeten,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında